עומדים לרשותכם בכל שאלה והתייעצות - ניתן להזמין ולשלם גם בטלפון 02-9933490 *** משלוחים לכל חלקי הארץ*** חדש!!! משלוח מהיר לישובי מרכז גוש עציון ואפרת ב20 ש״ח בלבד

68.00

אוצר האריז"ל על עניני חנוכה עם כוונות הרש"ש.
הוצאה: יוצא לאור ע"י מכון אור לישרים ירושלים- נהריה – בהוצאת ממלכת התורה עוז והדר.
אוצר האריז"ל עם כוונות הרש"ש לימי החנוכה
בספר זה נלקטו כל כתבי ופירושי האריז"ל מכל כתבי וחיבורי הרח"ו, וסודרו על גבי העמוד, כאשר הכל
מוגה בדקדוק רב על פי דפו"י.
בספר זה נוספו כל כוונות הרש"ש ליודעים ומכוונים כאשר הכל סודר על מקומו, ויוכלו לכוין כל הענינים
הנוגעים להדלקת נרות חנוכה ולאמירת ההלל.
כמו"כ נוספו מנהגי האריז"ל לימי החנוכה,
נוספו גם הכוונות לסדר הלל ולקריאת התורה לחנוכה
בספר זה נלקטו תפילות רבות ובקשות מגדולי ישראל לפני הדלקת הנרות, ונוספו בו גם סדר הדלקת הנרות
בקצרה עם הכוונות.