עומדים לרשותכם בכל שאלה והתייעצות - ניתן להזמין ולשלם גם בטלפון 02-9933490 *** משלוחים לכל חלקי הארץ*** חדש!!! משלוח מהיר לישובי מרכז גוש עציון ואפרת ב20 ש״ח בלבד

68.00

הספר 'תק"ן ליקוטים' כולל ביאורי פסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל וזוהר הקדוש וביאור עוד הרבה ענינים מתורתם ומסודם של רבותה"ק בעלי תורת הקבלה האריז"ל זצוק"ל ותלמידו המקובל מהר"י סרוק זצוק"ל אשר חיבר ויסד רבינו המקובל האלהי רבי מנחם עזריה מפאנו זצוק"ל. יו"ל לראשונה מתוך כתבי יד ובראשם כתי"ק של הרמ"ע מפאנו במהודרה מפוארת והגהה מדוייקת היטב בתוספות מראי מקומות וציונים והערות