עומדים לרשותכם בכל שאלה והתייעצות - ניתן להזמין ולשלם גם בטלפון 02-9933490 *** משלוחים לכל חלקי הארץ*** חדש!!! משלוח מהיר לישובי מרכז גוש עציון ואפרת ב20 ש״ח בלבד

339.00

השער השישי יפתח מכל הכונות שבתפילות בימי החול ובשבתות ובימים
טובים ובימים נוראים וכונת המצות כלליות ופרטיות ות"ת כנגד כולם וקראתי
שמו שער הכווונות.

כתב דפוס מרובע יפה(לא רש"י)

אשר חיבר מורנו ורבינו הרב המקובל האלהי

כמוה"ר חיים ויטאל זצוק"ל

אשר קיבל מפי רבי בוצינא קדישא

רבינו הקדוש האלהי יצחק לוריא אשכנזי זצוק"ל

אשר קיבל מפי אליהו הנביא זכור לטוב.

כולל בתוכו פירושים וספרים:

– ספר היקר "יפה שעה" והוא פירוש יקר ערך על שער הכוונות מהרב מקובל שלמה כהן זצוק"ל.

-הגהות וביאורים לרבי מנחם מענכין הלפרין זצוק"ל

-ספר הוראת שעה מהרב מקובל שלמה כהן זצוק"ל.

-ספר שמן ששון לרב ששון בן רבי משה פרסיאד זצוק"ל

-ספר ברכת אליהו לרב המקובל אליהו מני זצוק"ל

-ספר
שערי רחמים ג חלקים והוא שו"ת מלוקט על שער הכוונות שסידר הרה"ח רחמים דוד
שרים זצוק"ל ושם מביא הסברים ושיטות ממו"ר המקובל האלהי בדור הקודם

כמוהר"ר חיים שאול דוויק הכהן זצוק"ל.

הגהות:

-הגהות היר"א לרבי ידידה חי רפאל בולעפיה זצוק"ל.

-הגהות השדה לרבי חיים שאול דוויק הכהן זצוק"ל.

-הגהות הלש"ם לרבי שלמה אלישיב זצוק"ל